And gallery je súkromná galéria zameraná na prezentáciu moderného výtvarného umenia. Unikum tejto galérie je prezentácia diel dvoch autorov, maliara a fotografa so zámerom poukázať na vzájomnú komunikatívnosť ich tvorby.
Výstavy prebiehajú v dvojmesačnej periodicite a v rámci výstavy And gallery ponúka autorom i popularizovanie ich diel farebnými pozvánkami-pohľadnicami s vyobrazením vybraného diela, plus ďalšie formy prezentácie.
And gallery je otvorenou galériou z hľadiska možnej prezentácie jednotlivých autorov i z hľadiska prípadnej spolupráce s inými subjektmi formou výmenných výstav, organizácie výstav v ďalších priestoroch ako sú inštitúcie, firmy a pod.
And gallery so zámerom predstavovať diela autorov z Trnavského kraja uprednostňuje umelcov, ktorí majú rodisko alebo žijú v Trnavskom kraji.
Na podporu prevádzkovania galérie And gallery bolo založené Občianske združenie And gallery, ktoré má za cieľ o.i. podporovať tvorivú činnosť a prezentáciu tvorby autorov vystavujúcich v galérii a približovať moderné výtvarné umenie širšej verejnosti.
The AND Art Gallery is a privately run gallery whose aim is to present modern Fine Arts. The uniqueness of the gallery consists of 2 month exhibitions of only two artists at a time, usually a painter and a photographer with the aim of expressing mutual communication between their respective works.
The artists represented will also have the opportunity to have their work presented by invitation - postcards picturing their works; and by other forms of promotion.
The AND Gallery is open to individual artists wishing to present their work as well as other entities to organise exhibitions in a different setting, i.e. other companies; or exchange of exhibitions.
The AND Gallery aims to present mainly artwork from the region of Trnava (Slovakia), therefore, artists born or living in this region are preferred.
To support the operation of the gallery, a foundation "AND Gallery" has been established. The main objective of this foundation is to support creative work and to present artists and their work to a wider public audience.
And gallery
Štefánikova 35, 917 00 Trnava, Slovakia
tel./fax: +421-33-534 06 09