ANNDUAL 2004 je už v poradí druhým podujatím, ktoré každoročne realizuje
galéria And gallery v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave
a v priestoroch And gallery.
Jedná sa o výročnú výstavu výtvarníkov doposiaľ vystavujúcich
v And gallery.


 

Autori

Západoslovenské múzeum
v Trnave

And gallery