ANNDUAL 2003 je výročnou výstavou výtvarníkov vystavujúcich v And gallery.
Výstava, ktorá dokumentuje rok činnosti tejto galérie prebieha na dvoch miestach:
v Západoslovenskom múzeu v Trnave a v And gallery.
And'gallery chce i na tomto mieste poďakovať sponzorovi výstavy
spoločnosti SACHS Slovakia za pomoc
pri realizácii tohto náročnejšieho projektu.

 

Autori

Západoslovenské múzeum
v Trnave

and gallery